Më 10 maj 2018 mësimdhënëset Snezhana Pop-Stefanija dhe Teuta Bediu realizuan aktivitetin “Ylberi” si pjese e temës mujore Pranvera në vendin tim. Gjatë aktivitetit u zbatuan teknika të ndryshme dhe lojëra të cilat ndikuan në nxitjen dhe mirëmbajtjen e atmosferës pozitive emocional në grup.