Zyra Ekzekutive

Sasho Stojkovski – Drejtori Ekzekutiv
sasho@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 102)

Veton Zekoli – Projekt Menaxhues
veton@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 103)

Biljana Krsteska Papic – Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim
biljana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 104)

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim
osman@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Sonaj Bilal – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim
sonaj@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Hana Memedi – Asistent për edukim
hana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Mirlinda Alemdar – Dep. për PR dhe bashkëpunim ndërkombëtar
mirlinda@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 107)

Elena Arsenova – Menaxhuese e zyrës dhe financave
elena@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 105)

Vane Rujkov – IT Konsultatnt & Web Zhvillim
webmaster@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 108)

 

Këshilli Drejtues

Kryetare – Elizabeta Jovanovska – Peace corps, Maqedoni
kaleidoelia@gmail.com

Bente Knagenhjelm – Nansen Qendra për paqe dhe dialog, Oslo – Norvegji
bente@nansen-dialogue.net

Norin Kembell – ish drejtore e NICIE, Belfast- Irlanda Veriore
noreen623@outlook.com

Zvi Bekerman – profesor, Qendra Melton, Universiteti Hebre në Jerusalem, Izrael
zvi.bekerman@mail.huji.ac.il

Steinar Bryn – themelues i Nansen dialog rrjetit, Lilehamer – Norvegji
steinar@peace.no

Najxhel Arnold – drejtor i kolegjit të integruar “Glengormli”, Belfast – Irlanda Veriore
narnold418@glengormleyps.newtownabbey.ni.sch.uk

Enver Abdullahi – profesor, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë – Maqedoni
enveroslo@gmail.com