Më 8 maj 2018 QDN Shkup organizoi një shfaqje me kukulla për nxënësit e përfshirë në projektin e modelit Nansen për arsimim interkulturor në Sh. f. K. “Vëllazërimi”. Nxënësit ndoqën performancën me shumë gëzim dhe emocion. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për të festuar fundin e vitit shkollor.