Më 7 dhe 28 mars 2018 nën temën mujore “Ditët e ekologjisë” mësimdhënëset Marina Simoska dhe Elida Aliti zbatuan aktivitetet jashtëmësimore “Diell – shi” dhe “Erdhi pranvera”.

Qëllimet e aktiviteteve ishin:

  • Nxënësit të aftësohen në përgatitjen e punimeve të diellit nga letra;
  • Punimi i i reve letra;
  • Punimi i posterit pranveror me ndihmën e plastinines;
  • Pema pranverore me pulla;
  • Punimi i fluturave me kapakë;
  • Punimi i luleve nga letrat me ngjyra;
  • Zhvillimi i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe respektit për shokët/shoqet në grup;
  • Mbështetja e klimës pozitive socio-emocionale në grup,
  • Zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave në grup etj.