Më 22 maj 2018, mësimdhënësit Sead Ibraimoski dhe Zhaneta Dollovani realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit e klasës së tretë dhe katërt. Qëllimet kryesore të aktivitetit ishin: njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe mësimi i emrave të miqve të rinj; inkurajimi i respektit, ndihmës dhe bashkëpunimin në punë; zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë në mësim përmes lojës, si dhe duke inkurajimi i nxënësve të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.