Извршна канцеларија

Сашо Стојковски – Извршен директор
sasho@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (ext. 102)

Ветон Зеколи – Проект менаџер
veton@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 103)

Билјана Крстеска Папиќ – Менаџер за едукација, обука и развој
biljana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 104)

Осман Емин – Координатор за едукација, обука и развој
osman@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Сонај Билал – Координатор за едукација, обука и развој
sonaj@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Хана Мемеди – Проект асистент за едукација
hana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Мирлинда Алемдар – PR Лице за контакт и меѓународна соработка
mirlinda@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 107)

Елена Арсенова – Менаџер на финансии
elena@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 105)

Ване Рујков – IT консултант, графички и веб дизајн
webmaster@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 108)

 

Управен одбор на НДЦ Скопје

Претседател – Елизабета Јовановска – Мировен корпус, Македонија
kaleidoelia@gmail.com

Бенте Кнагенхјелм – Нансен центар за мир и дијалог, Осло – Норвешка
bente@nansen-dialogue.net

Норин Кембел – поранешен директор на НИЦИЕ, Белфаст – Северна Ирска
noreen623@outlook.com

Зви Бекерман – Професор, Мелтон центар, Еврејски Универзитет во Ерусалим, Израел
zvi.bekerman@mail.huji.ac.il

Стеинар Брин – Основач на Нансен дијалог мрежата, Лилехамер – Норвешка
steinar@peace.no

Најџел Арнолд – директор на интегрираниот колеџ „Гленгормли“, Белфаст – Северна Ирска
narnold418@glengormleyps.newtownabbey.ni.sch.uk

Енвер Абдулахи – Професор, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово – Македонија
enveroslo@gmail.com