5 vite modeli Nansen për arsimim të integruar në Strumicë
Më 10 qershor 2015, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi evenimentin për ndarjen e certifikatave për nxënësit dhe mësimdhënësit e
QDN Shkup publikoi edicionin e shtatë të Buletinit periodik
English Language Macedonian language Albanian language Turkish language
Tandemët e dalluar për vitin shkollor 2014/ 2015
Tandemët e dalluar të mësimdhënësve për vitin shkollor 2014/ 2015 Njëri nga evenimentet kryesore të cilët e shënuan këtë vit
Përfaqësues të SHMP “Kuben” në vizitë pune të SHMP “Mosha Pijade” në Tetovë
Në periudhën prej 20- 22 prill 2015, përfaqësues të SHMP “Kuben” nga Oslo së bashku me disa nxënës të dalluar
Studentë nga Holanda në vizitë të QDN Shkup
Më 15 prill 2015, QDN Shkup ishte nikoqir i një grupit të profesorëve dhe studentëve nga Universiteti Groningen në Holandë.
QDN Shkup publikoi raportin vjetor për vitin 2014
Gjuha angleze Gjuha maqedonase Gjuha shqipe Gjuha turke
Projekti i QDN Shkup dhe MASH: Koncepti multietnik në arsim
Takimi i grupit punues për komponentin 1 Më 6 mars 2015 QDN Shkup zyrtarisht shënoi fillimin e implementimit të komponentit
Takimi i grupit punues për komponentin 2- iniciativa për avancimin e profesionit të mësimdhënësve
Më 11 maj 2015 në hapësirat e Ministrisë së arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë, grupi punues për Komponentin
Ndahen certifikata për nivelin e avancuar të trajnimeve
Më 29 prill, 2015 në hapësirat e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, pjesëmarrësve të grupit të 3, 4 dhe
Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim me QDN Mostar
Më 28 mars 2015 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski dhe drejtori ekzekutiv i QDN Mostar, Elvir Xhuliman e
Fillimi I MNAI në SHF “Nikolla Karev” f. Sazhdevë
Më 3 mars 2015, aktivitetet e integruara jashtëmësimore në suaza të modelit Nansen për arsimim të integruar filluan të implementohen
Konferencë “Arsimi i integruar dhe ndërkulturor në Evropë”
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski dhe menaxherja e Qendrës për Trajnim znj. Biljana Krsteska – Papiq së
Fillimi i MNAI në SHF “Nikolla Karev” dhe SHMP “Liria”
Kemi nderin të ju njoftojmë se më 20 shkurt 2015, aktivitetet e integruara jashtëmësimore në përputhje me modelin Nansen filluan
Shënohet fillimi i projektit të përbashkët me QDN Mostarin
Më 6 shkurt, 2015 zyrtarisht u shënua fillimi i projektit të përbashkët me Qendrën për Dialog Nansen Mostar. Projekti i
Promovimi oficial i Fondacionit për arsimim të integruar
Më 22 Janar, 2015 në hapësirat e EU Info Qendrës në Shkup u organizua promovimi oficial i Fondacionit për Arsimim
Shënohet fillimi i modelit Nansen në Bujanoc
Më 17 dhjetor 2014, QDN Shkup zyrtarisht shënoi fillimin e projektit modeli Nansen për arsimim të integruar në SHF “Ali