Qendra për dialog Nansen Shkup – partner në zbatimin e projektit “GEAR” (Edukimi Global dhe Reagimi Aktiv)
Me kënaqësi ju njoftojmë që Qendra për dialog Nansen Shkup është partneri zbatues për Maqedoninë për projektin GEAR (Global Education
Lista e model shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
Në bazë të thirrjes së hapur të shpallur më 14.11.2016 për zgjedhjen e 10 model shkollave (7 fillore dhe 3
Thirrje e hapur për zgjedhjen e model shkollave për zbatimin e konceptit për arsim interkulturor
Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar mes Qendrës për Dialog Nansen Shkup (03-178) dhe Ministrisë së arsimit dhe
Pjesëmarrja e Steinar Bryn në konferencën “Konventa kornizë: mjet kyç për menaxhimin e diversitetit përmes të drejtave të minoriteteve”
Më 11 tetor 2016 prof. Steinar Bryn, themeluesi i Nansen Dialog Rrjetit mori pjesë në Konferencën mbi “Konventën kornizë: mjet
Publikohet doracaku për realizues të modelit Nansen për arsimim të integruar
16 gusht 2016- Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë Qendrës për dialog Nansen Shkup, në bashkëpunim me tandemët emësimdhënësve
QDN Shkup publikoi raportin vjetor për vitin 2015
  Gjuha angleze Gjuha maqedonase Gjuha shqipe Gjuha turke
Konferencë: Ligjërata me ekspertë ndërkombëtar
Më 29 janar, 2016 Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencën me ligjëratat e ekspertëve ndërkombëtar në temën: “Konceptet Evropiane
Koncepti për arsim interkulturor pranohet si dokument zyrtar i MASH
Më 14 janar 2016, Ministria e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë oficialish e pranoi Konceptin për arsim interkulturor
Promovimi i kabineteve të reja për mësim praktik dhe paraleleve të reja Nansen
Në 6 nëntor 2015, QDN Shkup në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë e shënuan
Promovimi i E-platformës së re për realizuesit e MNAI
9 nëntor 2015- Qendra për dialog Nansen Shkup zhvilloi dhe paralajmëroi e-platformën për realizuesit e modelit Nansen për arsimim të
Publikohen programet e reja vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore
Qendra për dialog Nansen Shkup, publikoi edicionet e reja të programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore të plotësuara me
Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e certifikatave për përfundimin e trajnimit bazik
Më 11 shtator, 2015 në hapësirat e EU Info qendrës në Shkup, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi ligjëratën me
QDN Shkup publikoi edicionin e tetë të Buletinit periodik
English Language Macedonian language Albanian language Turkish language
Njoftim / Thirrje e hapur
NJOFTIM Mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve për Modelin Nansen për arsim të integruar,
Njoftim / Thirrje e hapur
NJOFTIM Mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve për Modelin Nansen për arsim të integruar,
Projekti “Koncepti multietnik në arsim”- takimi i grupit punues për Komponentin 3
Më 22 qershor 2015 QDN Shkup ishte nikoqir i takimit të parë të grupit punues për Komponentin 3 në suaza