Mirë se erdhe vjeshtë!
Më 17 dhe 24 nëntor 2017 mësimdhënëset Suzana Spahiu dhe Maja Trajkoska realizuan aktivitetet nga seksioni i Artit me nxënësit
Le të festojmë së bashku!
Më 23 nëntor 2017, nxënësit së bashku me mësueset e tyre Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi festuan ditëlindjet e nxënësve
Eksplorimi i vendeve fqinje
Më 15 dhe 22 nëntor 2017, mësueset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi organizuan aktivitete ndërkulturore jashtëmësimore në kuadër të Programit
Aktivitete hyrëse ndërkulturore
Më 20 nëntor 2017, tandem i profesorëve Irena Stevenska dhe Nehat Rexhepi realizoi aktivitetet e para hyrëse jashtëmësimore sipas modelit
Riciklim përmes shprehjes dhe krijimtarisë kreative
Më 15 tetor 2017, tandemi i mësimdhënësve i përbërë nga Munever Elmazi dhe Aleksandra Ognjanovska nga SHFK “Goce Dellçev” në
Aktivitete interkulturore nga sekcioni i artit
Më 15 nëntor 2017, tandemi i mësimdhënësve i përbërë nga Maja Trajkoska dhe Suzan Spahiu realizuan aktivitete interkulturore sipas sekcionit
Mësimi i këngëve tradicionale përmes sekcionit Njihu me Maqedoninë
Më 10 nëntor 2017 mësueset Tijana Bajraktarska dhe Hurmet Ala realizuan një aktivitet ndërkulturor së bashku me nxënësit e klasës
Hulumtimi i traditave përmes aktiviteteve ndërkulturore
Më 15 nëntor 2017, tandem i mësimdhënësve i përbërë nga mësueset Alpina Fejzuli-Beshiri dhe Milica Apostoloska realizuan aktivitete ndërkulturore jashtëmësimore
Shprehje dhe krijimtari kreative
Gjatë muajit tetor 2017, tandemi i mësimdhënësve i përbërë nga Jasmina Efrimoska dhe Luljeta Aziri nga SHFK “Goce Dellçev” në
QDN Shkup rinovon klasa dhe hapësira shkollore në SHMP “Vëllezërit Milladinovci” Shkup
Në periudhën shtator-tetor 2017, si pjesë e zbatimit praktik të fushës së katërt tematike të Konceptit për arsim interkulturor, "Ambienti
Profesorë nga SHMP “Vëllezërit Milladinovci” Shkup filluan me trajnimet bazike
Gjatë muajit shtator 2017, 16 profesorë filluan me trajnimin e nivelit bazik për arsimin e integruar dhe interkulturor në suaza
Thënie të mençura
Më 11 nëntor 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Aktiviteti u
Mirë se erdhe vjeshtë!
Më 3 dhe 10 nëntor 2017 mësimdhënëset Suzana Spahiu dhe Maja Trajkoska realizuan aktivitetet nga seksioni i Artit me nxënësit
Jorealja në përrallat
Në 2 dhe 9 nëntor 2017 mësimdhënëset Todorka Krajçeska dhe Seide Neziri e realizuan aktivitetin ditor “Shtrigat” me nxënësit e
QDN Shkup organizoi vizitë studimore në Irlandën e Veriut
Nga data 6-7 nëntor 2017, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi një vizitë studimore në Irlandën e Veriut, në ftesë
Punojnë së bashku me tekstil
Në 7 nëntor 2017, tandemi i mësimdhënësve i përbërë nga Jasmina Efrimoska dhe Luljeta Aziri nga SHFK “Goce Dellçev” në