Hapja e Shkollës fillore e integruar dygjuhësore në Strumicë
Bashkëpunim” në projektin “Shkolla fillore e integruar dygjuhësore”, projekt cili do të realizhet në tre vitet e ardhshme në shkollën
Hapja e parë e “Shkollës të mesme të integruar dy gjuhësore
Më 1 shtator në komunë Jegunovcë nga ana e zëvendës kryetarit të Qeverisë së RM z. Abdylaqim Ademi, ministrit të
U nënshkrua marrëveshja për partneritet
Ministri për arsim dhe shkencës I RM, Pero Stojanovski, Kryetari I komunes Jegunovcë Toni Kocevski dhe drejtori ekzekutiv I NDC