Lajmërim për shkollat të cilat kanë dorëzuar aplikimet për model-shkolla për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
15 janar 2018- Qendra për dialog Nansen Shkup falënderon të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të cilat dorëzuan aplikime
Thirrje e hapur për zgjedhjen e 3 model- shkollave
Të dhëna të përgjithshme për projektin Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar mes Qendrës për Dialog Nansen Shkup
QDN Shkup organizoi vizitë studimore në Irlandën e Veriut
Nga data 6-7 nëntor 2017, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi një vizitë studimore në Irlandën e Veriut, në ftesë
Trajnim për mësimdhënës në Spoleto, Itali
Në periudhën 12-14 tetor 2017, projekt menaxheri i QDN Shkup, Veton Zekolli dhe mësimdhënësit Darko Taleski, Severxhane Vishka dhe Garip
QDN Shkup realizoi takim me ministren e arsimit dhe anëtarët e bordeve drejtuese
Me 30 shtator 2017, QDN Shkup realizoi takim me ministren e arsimit dhe shkencës Renata Deskoska dhe anëtarët e Bordeve
Drejtorët e Nansen model shkollave realizuan takim me Bordet drejtuese të QDN Shkup dhe FIE
Më 29 shtator 2017 në hapësirat e Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup, drejtorët nga Nansen model shkollave mbajtën prezantime
Bordet drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar vizituan SHF “Goce Dellçev”
Më 29 shtator, 2017, QDN Shkup organizoi vizitë në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar për anëtarët e Bordeve drejtuese
QDN Shkup realizoi takimin me Bordet drejtuese
Më 29 shtator 2017, QDN Shkup organizoi takimin të Bordeve drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit arsim të integruar. Në
QDN shpall publikimin nga hulumtimi “Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në tekstet shkollore prej klasës së parë deri në të pestën në
Qendra për dialog Nansen Shkup me kënaqësi shpall publikimin nga hulumtimi “Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në tekstet shkollore prej klasës së
Pjesëmarrës nga shoqata Piccolo Fiore në vizitë të QDN Shkup
Më 7 qershor 2017, QDN Shkup ishte nikoqir i një delegacioni të përfaqësuesve nga shoqata Piccolo Fiore nga Biella, Itali.
Lajmërim për shkollat të cilat kanë dorëzuar aplikimet për model-shkolla për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
Të nderuar, Ju informojmë se në bazë të kritereve për përzgjedhjen e model-shkollave për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
Thirrja e dytë hapur për zgjedhjen e 5 model- shkollave për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
Të dhëna të përgjithshme për projektin Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar mes Qendrës për Dialog Nansen Shkup
QDN Shkup merr pjesë në Konferencën e KLPK pranë OSBE në Kiev, Ukrainë
Më 13 prill 2017, QDN Shkup, e përfaqësuar nga menaxherja e Qendrës së Trajnimit, znj. Biljana Krsteska Papiq mori pjesë
QDN Shkup pranoi çmimin e njohjes nga NICIE
Më 11 mars 2017 QDN Shkup u nderua me çmimin e njohjes nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim
QDN Shkup organizoi Konferencën ndërkombëtare me titull “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”
Më 11 mars 2017, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi një Konferencë ndërkombëtare me temë “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit
Qendra për dialog Nansen Shkup publikoi Raportin vjetor për vitin 2016
QDN Shkup me kënaqësi prezanton Raportin vjetor për vitin 2016 i cili përfshin periudhën Janar-Dhjetor 2016. Për të shkarkuar raportin,