Норвешка донација за ССОУ „Моша Пијаде“ – Тетово

Свечено отварање на електротехнички кабинет се одржа во средното стручно општинско училиште „Моша Пијаде“ во Тетово. Средното стручно училиште „Кубен“ од Осло со помош на „Нансен Дијалог Центар“ – Скопје, донираше електротехничка опрема која ќе придонесе за стручно усовршување на учениците и подобрување на квалитетот на практичната настава. (more…)

Средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово се опреми со елетротехничка опрема која ја донираше стручното училиште Кубен од Осло-Норвешка

Електротехничка опрема доби Средното земјоделско училиште Моша Пијаде Тетово. Опрема која денес беше презентирана пред ученициците е донирана од страна на стручното училиште Кубен од Осло Норвешка. (more…)

Стоп за злоупотреба на децата во политиката

Заврши дводневната конференција за интегрирано образование во Македонија, организирана од Нансен дијалог центарот-Скопје и поддржана од експерти од Норвешка и Северна Ирска. За НОВА даде изјава Заменик Министерот за образование и наука, Сафет Незири. (more…)