Статутот на НДЦ Скопје можете да го превземете тука.