Меѓусебно запознавање на учениците
На 18. април 2018 година, наставничките Флорина Скендери и Весна Данајловска реализираа воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно
Убавините на пролетта
Како дел од Еко-секцијата, на 18. април 2018 година наставничките Валентина Босилковска и Линдита Јусуфи ја реализираа пролетната активност. Цели
Креативни работилници
На 15. април 2018 година, професорите Гарип Шаќири и Андријана Никудиновска реализираа креативна работилница со учениците вклучени во проектните активности
Пеперутки
Во рамки на еко-секцијата, на 14. април 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја реализираа интегрираната воннастана активност
Семејство зајачиња
На 14. април 2018 година, наставничките Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Семејство зајачиња“ планирана како дел од
Весел селски двор
На 5 и 13 април 2018 година, Ленче  Анѓелкоска  и Африме  Дурмиши ја реализираа воннставната активност на тема „ Весел
Приказни со домашни и шумски животни
На 6. и 12. април 2018 година наставничките Тодорка Крајческа и Сеиде Незири ја реализираа активноста „Мачорот во чизми“. Цели
Оригами
На 11. април 2018 година професорите Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираа воннаставната активност на тема „Оригами“. Цели на
Учиме за Швајцарија преку секцијата мир и толеранција
На 28 март и 11 април 2018 година наставничките Радица Ацевска и Мирсада Идризи ја реализираа активноста на тема „Швајцарија“.
Велигденска кошница
Како дел од уметничката секција, на 6. април 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја реализираа активноста „Велигденска
Изложба со зајачиња
На 5. април 2018 година, наставничките Снежана Поп-Стефанија и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Семејство зајачиња“ планирана како дел од
Велигденска работилница
Како дел од уметничката секција, на 5. април 2018 година наставничките Валентина Петрушевска-Благоевска и Илбере Арифи организираа Велигденска работилница. Цели
Подготовки за Велигден
Со цел запознавање на учениците со традиционалнните подготовки за Велигден, на 4. април 2018 година, наставничките Валентина Босилковска и Линдита
Креативни работилници со родителите
На 4. април 2018 година, наставничките Радица Ацевска и Мирсада Идризи организираа креативна работилница со родителите на учениците вклучени во
Креативни работилници со родители
На 4. април 2018 година, наставничките Тодорка Крајческа и Сеиде Незири организираа креативна работилница со родителите на учениците вклучени во
Подготовки за Велигден
Како дел од Еко-секцијата, на 4. април 2018 година наставничките Виолета Паревска и Љуљета Ќерими организираа Велигденска работилница. Цели на