SLIDESHOW

Acceptance of the Max van der Stoel award, October 2011
First group of participants enrolled in the Training Centre program, August 2012
Agreement for cooperation with NICIE, March 2013
Certificate ceremony for the first groups of trained teachers, October 2013
First international conference on integrated education, March 2013
Second international conference on integrated education, December 2013
Supporting integrated education since 2008

BANNERS MKD

OUR MISSION MKD

МИСИЈАТА НА НДЦ СКОПЈЕ е активно и ефективно поддржување на процесите на меѓукултурен и меѓуетнички дијалог на локално, национално и регионално ниво, со цел да се придонесе кон спречувањето на конфликтите, помирувањето и градењето на мирот, преку разни програмски активности, особено во сферата на образовнието.

Листа на избрани модел училишта за имплементација на Концепцијата за интеркултурно образование

 

Согласно огласот објавен на ден 14.11.2016 година за избор на 10 модел училишта (7 основни и 3 средни)  во кои ќе се имплементира Концепцијата за интеркултурно образование, Комисијата за избор на модел училиштата составена од претставници на НДЦ Скопје и МОН ја објавува листата на избрани училишта:

  • ООУ „Братство“, Карпош, Скопје
  • ООУ „Толи Зордумис“, Куманово
  • ООУ „ Гоце Делчев, Гостивар
  • ООУ „ Братство-Единство“, Дебар
  • ООУ „Лирија“, Тетово
  • ООУ „Гоце Делчев“, Битола
  • ООУ „Кирил Пејчиновиќ“, Теарце
  • СУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје

Училиштата кои аплицирале, а не се на листата на избрани училишта дополнително ќе бидат контактирани и известени за конечната одлука на комисијата.

 

Последни публикации од НДЦ Скопје

Прирачник за реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование

Прирачник за реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование

НДЦ Скопје Годишен извештај 2015

НДЦ Скопје Годишен извештај 2015

НДЦ Скопје Билтен - Издание #9

НДЦ Скопје Билтен - Издание #9

НДЦ Скопје Билтен - Издание #8

НДЦ Скопје Билтен - Издание #8

НДЦ Скопје Билтен - Издание #7

НДЦ Скопје Билтен - Издание #7

НДЦ Скопје Годишен извештај 2014

НДЦ Скопје Годишен извештај 2014

NDC Skopje Newsletter - Issue #6

NDC Skopje Newsletter - Issue #6

НДЦ Скопје Билтен - Издание #5

НДЦ Скопје Билтен - Издание #5

НДЦ Скопје Билтен - Издание #4

НДЦ Скопје Билтен - Издание #4

НДЦ Скопје Билтен - Издание #3

НДЦ Скопје Билтен - Издание #3